ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป


โครงสร้างโรงเรียน


ปฎิทินโรงเรียนตารางเรียน